E-Mail  






.

CONCLUSIONS

El nostre objectiu amb la realització d'aquesta pàgina web era fer ús de les eines bioinformàtiques apreses i fent això he pogut comprovar que aquestes no tenen fi. Podem trobar tota la informació que volguem sobre qualsevol organisme o qualsevol part integrant d'aquest.

Amb el problema que ens plantejavem segons el qual voliem saber si exisiten proteïnes amb una seqüència similar de les quals poder extrapol·lar una funció similar per després poder fer estudis de laboratori i comprovar si aquesta funció era real, el Clustal ens dona uns altres organismes que també són virus els quals se suposa que mantenen alguns dominis conservats entre elles i amb la Proteïnasa NIa del TEV, però fent el posterior alineament de seqüències hem pogut veure que es mantenia molt poc.

Això ens porta a pensar en que és més important la similitud a nivell conformacional que no pas a nivell de seqüència, i per tant hauriem de comprovar com són a l'espai els centres actius de les altres proteïnes i si aquestes són capaces de reconeixer seqüències diana específiques, per tal de saber si podríen tenir alguna aplicació a la biotecnología.

   


BioComputació 2007©. Proteinasa NIa TEV