E-Mail  


.

PROTEINASA NIa - Diferencies i similituds

L’anàlisi de l’activitat autocatalítica de la NIa proteasa del TEV mostra diferencies i similituds amb els virus de RNA que utilitzen proteïnases similars durant l’expressió del genoma.

Els Picornavirus d’animals i els Potyvirus i Comovirus de plantes, tots membres del Supergrup Picorna-like viruses, han co-evolucionat tant que els seus genomes s’organitzen i s’expressen en una forma similar. L’activitat proteolítica responsable de la majoria de talls proteolítics necessaris per processar la poliproteïna obtinguda del genoma del virus està codificada per una regió interna de cada un dels genomes de RNA i és inicialment expressada com a part de la poliproteïna. Les tres proteïnases virals comparteixen una gran similitud a la regió amino terminal i es prediu que poden tenir una estructura que mimetitzi la dels membres de la familia de les Serina-proteases.

En el cas dels Potyviruses, sembla que la major part de la proteïnasa NIa s’allibera com una part estable de la poliproteïna. Les proteïnases anàlogues a la NIa al sistema de Como- i Picornaviruses serien els precursors VPg-proteïnasa. L’alliberament d’aquesta poliproteïna en estudis amb el TEV va ser molt més ràpid que l’observat per proteïnases similars en aquests altres virus de RNA. Això significa que els potyvirus no depenen d’altres proteïnes accessories o de varies formes de poliproteïnes que si que es requereixen en altres sistemes de virus de plantes i animals.


BioComputació 2007©. Proteinasa NIa TEV