E-Mail  


.

GENOMA TEV

El TEV és un virus de plantes que pertany al grup dels Potyvirus. El seu genoma consta de 9494 bp ssRNA lineal i conté una única pauta oberta de lectura amb el potencial per codificar una poliproteïna de 346 kDa.

És un genoma que té una cua PoliA a l’extrem 3’i que porta unida una proteïna de 6 kDa anomenada VPg a l’extrem 5’. Es encapsidat de forma helicoidal per unes 2000 copies de la proteïna de la càpside, la qual té un pes molecular de 30 kDa.

Les proteïnes madures estructurals i no estructurals del TEV s’originen per un processament proteolític de la poliproteïna precursora. Les proteïnes que formen part d’aquest virus i que s’obtenen pel processament són:

Genoma TEV
Fig 4. Mapa genètic del TEV

  • 31 kDa
  • 56 kDa
  • 50 kDa
  • 71 kDa --> Proteïna cilindrica d’inclusió
  • 6 kDa --> VPg (proteïna d’unió al genoma)
  • 49 kDa -->Proteïnasa NIa
  • 58 kDa --> RNA polimerasa depenent de RNA (NIb)
  • 30 kDa --> Proteïna de la càpside

 

La NIa juntament amb la NIb formen els cossos d’inclussió nuclears típics d’aquest virus.

Dos de les tres proteïnases involucrades en el processament de la poliproteïna de TEV probablement s’escindeixen elles mateixes de la poliproteïna inicial com a intermediaris. Una d’aquestes dues activitats proteolítiques està associada amb la proteïna d’inclusió nuclear a (NIa) de 430 aminoàcids (o 49 kDa) codificada per una regió interna del ORF genoma del TEV.

La proteïna NIa es processa ella mateixa a partir del precursor d’elevada massa molecular mitjançant talls específics entre dipèptids de Glu-Gly localitzats al N i al C terminal. Aquests fets s’han demostrat que han de ser reaccions d’autoprocessament que probablement tenen lloc de forma co-traduccional en estudis in vitro sense cèl·lules.

La presencia de una proteïna de 6 kDa codificada per seqüències “upstream” de la proteïnasa de 49 kDa es va postular en estudis més recents, tot i que la seva existencia no s’ha trobat lligada a cap producte gènic del TEV aïllat de plantes infectades. Donada la mida aparent de 6 kDa de la proteïna VPg unida al genoma del virus, s’ha postulat que aquesta proteïna de 6 kDa podria ser la VPg (proteïna d’unió al genoma).


BioComputació 2007©. Proteinasa NIa TEV