E-Mail


.

INTRODUCCIÓ TEV

Tobacco Etch Virus (TEV) o Virus del Gravat del Tabac és un virus de plantes que pertany al Supergrup dels Picorna-like viruses, en concret als Potyviruses. És un virus amb partícules filamentoses flexibles de 730 nm de longitud i 12-13 nm de diàmetre que contenen una molècula de cadena senzilla de RNA. Aquest virus indueix la formació d’inclusions cristal·lines nuclears i citoplasmàtiques cilíndriques a la cèl·lula hoste. És transmet de forma mecànica i a la majoria d’espècies d’una forma no persistent.

Partiícula de TEV vista en M.E Cossos inclusió citoplasmatics
Fig1. Particula de TEV en M.E Fig 2. Cossos d’inclussió citoplasmàtics produïts per TEV

                    .          

La severitat dels símptomes a les plantes de cultiu depèn de l’espècie hoste. Aquest virus infecta diferents hostes. Un d’ells és la planta del tabac (Nicotiana tabacum), on causa la curvatura de les fulles i aquestes mostren unes taques i un gravat de necrosi. Es distribueix per Nord i Sud Amèrica, des de Canadà, USA, Mèxic, Puerto Rico i Veneçuela.

Bastants altres membres del grup dels Potyviruses fan infeccions mixtes amb el TEV, com ara el “Potatoe Virus Y”o el “Tobacco vein-mottling Virus”.

Infecció pel TEV
Fig 3. Infecció d’una fulla pel TEV

 


BioComputació 2007©. Proteinasa NIa TEV