INTRODUCCIÓ:

Fins aquest mateix any 2007 es pensava que els organismes marins capaços d’utilitzar l’energia lumínica com a font d’energia per a créixer eren únicament les algues, mitjançant el mecanisme de la fotosíntesi; sent la resta d’organismes  bàsicament heteròtrofs i utilitzar coma font d’energia la matèria orgànica.

 

L’objectiu d’aquest treball és intenta explicar que actualment la idea de les algues com a únics éssers vius capaços d’utilitzar l’energia lumínica com a font d’energia ha canviat: existeixen un grup de bacteris marins que utilitzen la llum i a través de una proteïna, la proteorodopsina, la transformen en energia bioquímica.

Aquesta en un principi és una idea basada en la lògica ja que els bacteris marins estan contínuament rebent radiació solar. Aquesta llum constitueix doncs una font de energia molt a l’abast, de manera que la evolució deu haver afavorit que diferents microorganismes complementin la seva vida heterotròfica amb l’energia de la llum.

La energia extra proporcionaria una major eficiència de creixement, de manera que consumint la mateixa quantitat de matèria orgànica podrien créixer fins a  4 vegades més.  

Per a dur a terme aquesta tasca s’estudiaran 3 bacteris diferents del gènere Flavobacteria.