FLAVOBACTERIS: 

El llinatge de les Flavobacteries és:

Organismo cel·lualr; Bacteria; Bacteroidetes/Chlorobi grup; Bacteroidetes; Flavobacteria.

 Flavobacteries és un phylum de Bacteria que inclou una barreja de diferents tipus fisiològics des d’aerobis fins a anaerobis estrictes passant per anaerobis facultatius, tots ells units per un fil filogenètic. Es troben en hàbitats molt diversos.

El gènere que ens interessa és Flavobacterium: es troba principalment en ambients aquàtics tant d’aigua dolça com salada així com en aliments i plantes processadores dels mateixos. Lles colònies són normalment grogues; fisiològicament tenen bastant restringit el nombre de fonts de carboni que poden utilitzar, sent la glucosa la fonamental. Només s’ha trobat una espècie patògena.

Els gèneres que ens interessen son Polaribacter; Dokdonia y Leeuwenhoekiella blandensis.