Quorum   Sensing
la comunicació entre bactèries

 

Lluís Nadal - Sara Verdura
Treball de Biocomputació

...quòrum...

"...nombre mínim de membres presents en una assemblea, necessari per a la validesa dels acords que hi són presos...la proporció de vots favorables que requereix un acord..."