Quorum   Sensing
la comunicació entre bactèries
 Qui hem fet tot això?
@
@
Sara Verdura
Estudiant de Biocomputació, el seu gran somni a la vida és arribar a seqüenciar el genoma de la patata.

sara.verdura@campus.uab.es

@

Lluís Nadal Vidal
Estudiant de Biocomputació, no és pot treure del cap com pot ser que un nom tant difícil de pronuciar, pugui arribar a donar tanta informació, ClustalW.

lluis.nadal@campus.uab.es