COLICINES

UN TIPUS DE BACTERIOCINES

QUE SÓN?

ANTECEDENTS HISTÒRICS

CLASSIFICACIÓ BACTERIOCINES:

COLICINES

BIBLIOGRAFIA

     

          L'objectiu d'aquesta pàgina web ha estat aprendre més sobre el món de les colicines.

Hem volgut buscar seqüències conservades entre els tipus de colicines, per tal de veure les possibles relacions filogenètiques aparents entre els diferents bacteris productors d'aquestes, com són els gram negatius.

                                       

Shenandoah Montamat i Agemí

Úrsula Catalán Santos