COLICINA E1

La colicina E1 es troba codificada en el plasmidi ColE1, que es un plasmidi circular, dsDNA,  que contè 6646 parells de bases (te una massa molecular d 4,43 MDa) i que el 48,46% del seu genoma es GC. Aquest plasmidi codifica per 9 gens que intervenen en l'acció de la colicina E1. Aquests gens són: imm (colicin E1 immunity), rep (replication function), inc (plasmid incompatibility and copy number control), bom (basis of mobility), rom (modulator of inhibition of primer formation by RNA I), mob (plasmid mobilization), cer (determinant for conversion of plasmid multimers to monomers), exc (plasmid entry exclusion), cea (structural gene for colicin E1),  kil (structural gene for the Kil protein) i cei (lyisis gen, que es imprescindible per la producció de colicina)

Gen cae:

DOMINI CONSERVAT:

Seqüència aminoacídica

S'han trobat dominis conservats relacionats amb 53 gammaproteobacteris colicina A

 

Arbre filogenètic:

Blast names color map
     unknown
     enterobacteria
     other sequences
     g-proteobacteria

 

gen cei:

DOMINI CONSERVAT:

Seqüència aminoacídica

S'han trobat dominis conservats relacionats amb 23 seqüències proteïques de la cloacina d'enterobacteriaceas

 

Arbre filogenètic:

Blast names color map
     unknown
     enterobacteria
     other sequences

 

gen imm:

SEQÜÈNCIA CONSERVADA:

Seqüència aminoacidica

Arbre filogenetic:

 

Blast names color map
     unknown
     other sequences
     enterobacteria
     g-proteobacteria

 

 

TORNAR