n

 

ARCHAEA

ARQUEOCINES

 

  • Pèptids antimicrobians bacteriocin-like

 

n
  • nProduïdes per Archaea

 

n
  • nL’únic grup caracteritzat és el de les halocines (de Halobacteria)
 
  • nLa primera descoberta fou S8: pèptid hidrofòbic de 36 aa, codificat en un megaplàsmid i molt resistent.

 

n
  • nL’expressió es dóna a la fase estacionaria (idiofase) del cicle de creixement

 

n
  • nPossible explicació a la poca diversitat d’espècies en ambients hipersalins.
n
 

 

 

 

TORNAR