nClasse II:

 
  • Pčptids de 30-60 aa
  • Termoestables
  • No contenen lanthionina
  • Es subdivideixen en:
ˇ                             IIa:     - seqüčncia N-term conservada  (YGNGVXaaC)
                                         - activitat contra Listeria.
                                         - formen porus en la membrana             citoplasmātica (igual que  

                                                                                                                                lantibiōtics A)

 

 

                                         - Exemples: Pediocina i Leucocina A

                                                                                                                                                                Leucocina A

 

 

                            ˇ IIb:     - formen porus de membrana grācies a 2 proteīnes
                                         - Exemples: lactacina F, lactococcina G i lactococcina M

 

ˇ                             IIc:     - tenen un thiol activat
                                         - necessiten 2 residus de Cys reduīts per ser actives
                                         - Sķn sec-depenents
                                         - Exemples: lactococcin B
 

 

 

TORNAR