ALTRES

 

PIOCINES

-

 

Produides per Pseudomonas aeruginosa

localitzades exclusivament al cromosoma                        

-seqüència semblant a la de les colicines

-són nucleases de 178 – 700 aa.

 

 

BACTERIOCINES

Produïdes per Serratia marcesens

-relacionades amb la familia de les colicines

-

localitzades en plàsmids o en cromosomes.

 

 

 

TORNAR