spacer

ClustalW Results


Results of search
Number of sequences 5
Alignment score 41243
Sequence format Pearson
Sequence type nt
ClustalW version 1.83
JalView
Output file clustalw-20070604-07480067.output
Alignment file clustalw-20070604-07480067.aln
Guide tree file clustalw-20070604-07480067.dnd
Your input file clustalw-20070604-07480067.input

To save a result file right-click the file link in the above table and choose "Save Target As".
If you cannot see the JalView button, reload the page and check your browser settings to enable Java Applets.
Scores Table

SeqA Name         Len(nt) SeqB Name         Len(nt) Score
===========================================================================
1  Lhelveticus     1350   2  Lcasei        1347   60  
1  Lhelveticus     1350   3  Lactococcus_lactis  2748   53  
1  Lhelveticus     1350   4  L.delbrueckii    2026   71  
1  Lhelveticus     1350   5  Rhodothermus     2907   1  
2  Lcasei        1347   3  Lactococcus_lactis  2748   56  
2  Lcasei        1347   4  L.delbrueckii    2026   60  
2  Lcasei        1347   5  Rhodothermus     2907   1  
3  Lactococcus_lactis  2748   4  L.delbrueckii    2026   34  
4  L.delbrueckii    2026   5  Rhodothermus     2907   1  
===========================================================================
PLEASE NOTE: Some scores may be missing from the above table if the alignment was done using multiple CPU mode. Please check the output.
Alignment

CLUSTAL W (1.83) multiple sequence alignment


Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      ------------------------------------------------------------
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   ------------------------------------------------------------
Rhodothermus      GAGGAGATGAATGTGCTTCCCCCTTTGCAGATCGAAATCGAAGGCACCGGCATTTCCCGG 60
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      ------------------------------------------------------------
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   CAGCTGAACAACTGGTAATTGATTATTCAGAGAAAAGTGTGATAGTTCAAAAAGAAAAAT 60
Rhodothermus      CCGCTCAGCGAGCACGTGAACCTGCTTGGCGGCCTGCTGGGACAGGTCATCCAGGAAATG 120
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      ------------------------------------------------------------
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   TAATTGCAAAAAATACTGACGAAAATTTGAAGCTAATTTTTACTGATGGAGTGCAACAAA 120
Rhodothermus      GCCGGTCCCGAAATGCTGGAGCTGGTCGAGACGCTACGGCGCCTGTGCAAGCAGGCGGCC 180
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      ------------------------------------------------------------
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   AAGAGATTAACCAGTTTATCAGTAAGAGTCAAGCTTTTGTTGCTGGACTTATGCATGATA 180
Rhodothermus      CAGGAAAACCGTCCCGAGTTCCGGGAGCAGGCCTACACGCGCATTCACAGCGCCACCTAC 240
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      ------------------------------------------------------------
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   TTGGTGGGGTTTATCCAAATCATCAGCGAGTAGAAAAAGCAGAATTATTTGGTATAGAAT 240
Rhodothermus      GACGAGCTGCTCTGGCTGCTGCGCGCCTACACGGCGTTTTTCCACCTGGTCAACCAGGCC 300
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      ------------------------------------------------------------
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   TACTGACAGAAGAGCGTGAATTTCCTTTGATTATTCATCAAAAACTTTCTAAATATCTGG 300
Rhodothermus      GAGCAGCAGGAGATCATCCGGATCAACCGGGAACGGGCACAGCAGAGTACGCCCGAACGT 360
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      --------------------------------------------------AAAGTCATTG 10
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   CGCGTGAGCATTTTAAAATTACTGACGAAAATATATTGTCAGCGATTGAGTGCCACACAA 360
Rhodothermus      CCGCGTCCGGAGTCGATCGACGAGGCCATCCTGGCCCTCAAGCAGCAGGGCCGGACGCTG 420
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      AAATCAAGCGACGGCCAGTTGGTTGCCAAAAGTCCCCTCCTCTTGATCGAGAGAAAGAGC 70
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   CACTGAAGGAAAATTTTACAGAGTTAGATTTGATTGTTTTTCTTGCTGACAAAATTTCTT 420
Rhodothermus      GACGACGTGCTGACGCTGCTGGAGCGGCTGGACATCCAGCCCACGGTGACCGCCCATCCC 480
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      GGGCCGGTTTGGGCCATGAACCAGCTTTTTATTG--CGCCGGGGGCACCAGAAGGAACTT 128
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   GGGATGGTGGGGATAATGCACCATTCAAAGAAGGATTACTGACAGCTCTGTCAGTAAATT 480
Rhodothermus      ACCGAGGCGCGCCGTCGCAGCATCCTCTACAAGCAGCAGCACATTGCCCAGATGCTTTCC 540
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      TGGACCAAGTGATGAAGCAAGTAGAAAAGCTTTGCCAGGAGACGGGCTTAAAAGTTTGGC 188
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   TGCAAAGTGCAGCACTTTATTATATAGACTTCATCATCAATGATGGCTTGAAAGTTGCGC 540
Rhodothermus      CAGCAACGCCGCTGTCAGCTCACGCCCGAGGAGCAGGAGACCCTGCTGCTGGACCTGCAC 600
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      CTTTAGACCCGCAAGTGATCGCTTATTGTCAAAAGCACGGGGAATTGACGAACATTTGGG 248
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   ACCCGTGGCTTTTAGAAGCAAAGAAAGATTTAGAAAATCAGCTTTCCTAGCTGATTTTT- 599
Rhodothermus      AATCAGATCACGTTGCTGCTGGGCACGGCCGAAGTGCGCGAGGAGCGCCCCACCGTTCGC 660
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      CCGGGAAACCAACAAATTAAGCTACTTTGATAGACGGCCTTGCTTTTATGGGCTAAAATG 308
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   TTGATAATTTAGATTATAATAGAAGAATGTAAAAATAATAGAATATCATTAATCAAAATC 659
Rhodothermus      GACGAAGTCGAACAGGGCCTGTACTTTATCCAGAGTACGATCTGGGAGGCGGTGCCCCGC 720
                                          

Lhelveticus       --------------------------------------------ATGGCAAAAGAAATTA 16
L.delbrueckii      GGCTTAGACAGTTTTTTTAAAAAAGAGAAACAGGAGGCAATAGGATGTCAAAAGAAATCA 368
Lcasei         --------------------------------------------ATGTCTGCAGAAATTA 16
Lactococcus_lactis   GATAATGATTATTTTTATCGAAACTTTTGTCAGAAGTTT-CGATTTATTGGGAGGTATTA 718
Rhodothermus      ATCTATGAAGACGTGCGCCGGGCGCTGCGCCGCTACTACGGCGCCGATGTGGACTTCCGG 780
                                      *    

Lhelveticus       ATAACG--ATACCATTGCAA--AATTTGAAAATGATTTAAACAATCATCCTGTTTTCAAT 72
L.delbrueckii      GCTTTG--ACACGATCGAAG--ACTTCACCAGCAACTTGAGCAAGCACCCAGCTTACGGG 424
Lcasei         CCACTG--GCGATCTGGCTC--AATTCAAACAAGATCTCCAAGCCACACCCGGTGCCTCC 72
Lactococcus_lactis   -TGACA--GTAACAT--CAG--ATTTCACACAAAAACTCTACGAAAATTTTGCTGAAAAC 771
Rhodothermus      CCGTTTTTGCGCTACCGCTCCTGGATCGGGAGCGACCGCGACGGCA-ACCCGTACGTCAC 839
                         *    *        *    

Lhelveticus       GTTGCAAGTCACGCAGCACAAGAAAACGGTATTTACAAAG--CAAGTCAAAACTTACAAA 130
L.delbrueckii      GTAGCTGCCAACGCTGCCCAAACCAACGGGATTTTCAAGG--CCAGCCAAAGCACCCAAA 482
Lcasei         GCTCTTCAAAAAGCGGTCATGAACAACGGTATCAACGCAA--CTGCTGAGAACACCGACA 130
Lactococcus_lactis   ACAAAATTGCGTGCGGTGGAAAATGCCGTGACTAAAAATGGTTTGCTTTCATCACTCGAA 831
Rhodothermus      GCCGGAAATCACGCGCTGGACGGCCCTGACG-CAACGACGTTTGGCGCTCCAGCGCTACA 898
                  **       *                *

Lhelveticus       C--TAAGATCGACTTAGACCCAATTT-------TCTCAATTGAAATTGATACTGG-TAAG 180
L.delbrueckii      G--CAAGGTTGACCTGGACCCAACCT-------TCTCAGTGGAAATCGACACTGG-TTCA 532
Lcasei         G--CAAAGTTGCCATGACCCCGACTT-------TTTCTATTGAACTTGATACCGG-CAGC 180
Lactococcus_lactis   GTGCGTGGTTCACATGCAGCGAATTTGCCTGAGTTTTCACTTGACTTGACAAAAGACCCT 891
Rhodothermus      TGGAAGAGCTGCGTCAGCTCCGGCGTCGGTTGAGCCTGTCGGATCGTTACGTGGCACCGC 958
                      *   *           *      

Lhelveticus       CCAGCTGATCAAAA-GCAATCAGGTC---GTTGCTGGATGTTTAGTGCTTTAAACAC-TA 235
L.delbrueckii      GTTACCAACCAAAA-ACAGTCAGGCC---GCTGCTGGATGTTCAGTGCTTTGAACAC-CA 587
Lcasei         GTTGCTAACCAAAA-GCAAAGTGGCC---GTTGCTGGATGTTTGCCGCCCTCAACAC-GA 235
Lactococcus_lactis   GTAACGAATCAAAA-ACAATCTGGAC---GTTGCTGGATGTTTGCTGCTTTGAACAC-TT 946
Rhodothermus      CCGAGGAACTGCGTCGCTCACTGGCCCGCGACGCCCGGGAGGTATCGCTCCCGCCCCATG 1018
                *    *   ** *  * ** *     **   * *  

Lhelveticus       TGCGCCACCCATTACAAAAGAAGT--TTAAGTTACAGGACTTCGAATTATCTCAAA--AC 291
L.delbrueckii      TGCGTCACTCAATCCAAAAGGAAT--TCAAGCTGAAGGGCTTTGAATTGTCACAGA--GC 643
Lcasei         TGCGTCACGGCATTCAAGCACAAT--TTAAAATCAAAGACTTCGAACTTTCTCAGA--AT 291
Lactococcus_lactis   TCCGTCATAAATTTATTAATGAAT--TTAAAACAGAAGATTTTGAATTTTCACAAG--CT 1002
Rhodothermus      TACTTCGCCAGTTCCGGCACGAGTCGTTCCGGTTGAAGATCTCGTACATCATGGGGCGGC 1078
            * * *   *    * * *    * *  * * *       

Lhelveticus       TACAC---TAACTTCTGGGATAAATTTGAAAAATCTAACTGGTTCTTCGAAAACGTGATT 348
L.delbrueckii      TACAC---CTTCTTCTGGGACAAGTTTGAAAAGTCAAACTTCTTCTTTGAAAACGTGATC 700
Lcasei         TACAC---CTTCTTCTGGGACAAATTTGAAAAATCCAATTATTTTTATGAAAATGTTCTA 348
Lactococcus_lactis   TATAC---TTTCTTCTGGGATAAATATGAAAAATCAAACTGGTTTATGGAACAAATTATA 1059
Rhodothermus      TGCACGGGCTGCTTCAGGCGCTGGATGACCCGACGCAGCCTGCGCC-CGACTACGACGCC 1137
            * **   **** **         *      ** *    

Lhelveticus       GCGACTGCTGACAAAGATTT-AGGCGATCGTAAGGTTTCATT----CTTGTTTGCAACAC 403
L.delbrueckii      GGCTCAGCTGACAAGCCACT-GGGCGACCGGAAGGTCTCCTT----CCTCTTTGCCACTC 755
Lcasei         AAAACCGCCGATCAACCACT-CGACAGCCGTAAAGTTGCTTT----TTTGATGACCACAC 403
Lactococcus_lactis   GGAGATGTTG------CGAT-GGACGACCGTCGTTTGAAATT----CCTCTTGCAAACTC 1108
Rhodothermus      GACGCCTTCGTCGAAGACCTGCGGCTGCTGCAGCGCTGCCTGGAGGCCTGCGGTCTGGAG 1197
                 *     * * *  *     *    *      

Lhelveticus       CACAACAAG-ATGGTGGTCAATGGGATATGCTTTGCGGT-ATTATCGAAAAATACGG--- 458
L.delbrueckii      CGCAATCAG-ACGGCGGGCAATGGGACATGCTCTGCGGC-TTGATTGAAAAGTACGG--- 810
Lcasei         CACAACAGG-ATGGTGGTCAGTGGGATATGTTGTCTGCT-TTGATCGAAAAATACGG--- 458
Lactococcus_lactis   CACAACAAG-ATGGTGGTCAATGGGATATGATGGTAGCC-ATTTTTGACAAATATGG--- 1163
Rhodothermus      CGCATTGCGCGTCACGATCAGCTC-ACACGCCTGCTGGTGCTGGCCCAGACGTTCGGCTT 1256
            * **  *   * **   * * *   *  *   * * * **  

Lhelveticus       ------TATCGTACCAAA-GAGCGTTTACCCAGAAACTGCTAA--------TGCAACCAA 503
L.delbrueckii      ------GATCGTGCCGAA-GAAGGTTTACCCGGAAACTGCTAA--------CTCAGAAAA 855
Lcasei         ------GATCGTTCCTAA-GTCCGTGATGCCGGAAACTTACAG--------CTCAAGTAA 503
Lactococcus_lactis   ------AATTGTTCCAAA-AGCTGTTTATCCTGAATCACAAGC--------TTCAAGTAG 1208
Rhodothermus      CCACCTGGTCACGCTCGACGTGCGCCAGCACAGCAGCGTGCACGAAGCCGCCGTGGCCGA 1316
                *  *  *   *   * * * *            

Lhelveticus       CTCAAGTGCATTAAATGATACTTTAAACACCTTGCTTCGCAAAGATGGTCTTGAATT-AC 562
L.delbrueckii      CTCCCGCGCTTTGAATGACACTTTGAACACCATGCTCCGCAAGGGCGGTTTGGAACT-GC 914
Lcasei         AAGTAGCGAGTTGAACGGTTTGTTGAACTTGAAGTTACGCAAGGACGCTGTTGCGCT-TC 562
Lactococcus_lactis   CTCACGCGAATTGAATCAATACTTGAACAAATTGCTCCGACAAGATGCTGAAATCTT-AC 1267
Rhodothermus      GCTGCTCAGGCTGGCCGGTGTCGAGAACG-ACTACCGGGCATTGCCCGAGTCGCGCCGCC 1375
                  *       ***     *  *        *

Lhelveticus       GCAGACTTGTTAATGCTGGCAAATCAGAA--GACGAAGTACAAGCTCGCAAGGAAG-AAA 619
L.delbrueckii      GGGCTTTGGTCAACGAAGGCAAGAGTACA--GAAGAAGTAGAGGCGCACAAGGCTG-AAC 971
Lcasei         GCAAACTGGTTGCTGATAAAGCAAGCGAT--GCTGATATTGAGGCAGCTAAACAGA-AAA 619
Lactococcus_lactis   GTTATACAATTGAGCAAGAC-----------GGTGATGTTCAAGCGGTCAAAGAAG-AAC 1315
Rhodothermus      AGGAGCTGCTGGCCGAGGAGCTGAGCAATCCACGGCCGCTGCTGCCGCCGGGTGCCCGGG 1435
                 *            *    **        

Lhelveticus       TGTTAAATGATGTCTTCCGTGTTCTTGCAATTTCAACTTGTGTTCC---ACCAAAGAAAT 676
L.delbrueckii      TTTTGGACGCTATCTTCCGCATGCTGGCCACTTCACTTGGCCTGCC---GCCAAAGAGCT 1028
Lcasei         TGTTAGCTGAAGATTATCGGATTTTGGCTTACACCTTAGGCAACCC---GCCGACGAAGT 676
Lactococcus_lactis   TTTTACAAGAAGTTTTTAATTTCCTTGCTGTAACTCTAGGTTTGCC---ACCACAAAATT 1372
Rhodothermus      TGTCGGAGGCTACCCGGCAGGTGCTGGAGACCTTCGCGGTCATCCGCGAGCTGGTGCAGC 1495
            * *   *      * * *         *   *     

Lhelveticus       TTAACTTCGAATACCGTGACG-----ATAATCACAACTAC-CACATCGACAAGGACATTA 730
L.delbrueckii      TCAACTTTGAATACACTGACG-----ATGACGGCAACTAC-CACATCGACAAGGACATCA 1082
Lcasei         TCGACTTCGAATATCGCGATG-----ATGATAAGCAGTAT-CATATTGACCGCGAACTCA 730
Lactococcus_lactis   TTGAATTTGCTTTCCGCAACA-----AAGATAATGAATAC-AAAA---AATTTGTTGGAA 1423
Rhodothermus      TCGACCCCCGCCTCGTGGGCAGCTACATCGTGAGCATGACGCACACCGTCAGCGACCTGC 1555
            * *           *    * *  * *    *   

Lhelveticus       CGCCTAAGGAATTCTTTGACAAATATGTTGGTATGGATTTAGCCAACCATATTTCAACTA 790
L.delbrueckii      CCCCGCAAGACTTCTTCAAAAAGTACGTTGGCTGGGACCTGGAAAACTACATCTCAGTTA 1142
Lcasei         CCCCGCAGACCTTCTTCAAGAAGTACGTTGCATGGAACCTTGATGATTACCAAAGTATCA 790
Lactococcus_lactis   CGCCAAAAGAATTCTACAACGAATATGTTGGGATTGATTTGAACAATTATGTTTCGGTCA 1483
Rhodothermus      TCGAGCCCATGCTGCTGGCCAAAGAAGTCGGGCTCTGGCATTACGAGCGCGACCCCCGCA 1615
                  *    * * ** *        *       *

Lhelveticus       TCAATGCCCCAACTAGCGACAAGCCTTTCCACAAGGTATTCTCAG----TTGAATACTTA 846
L.delbrueckii      TCAACGGGCCTACTGCTGACAAACCATACAACAAGGTCTTCTCAG----TAGAATACCTG 1198
Lcasei         TCAATGCGCCAACTGACGACAAGCCATACAACCATTTATACACGG----TTGAAATGCTC 846
Lactococcus_lactis   TTAATGCTCCAACTGCTGATAAACCTTATAACAAAAGCTATACCG----TTGAATTTCTT 1539
Rhodothermus      CCGGCAAGCCGGGCCACG-TGCGCTGCCCCATCGATTTTGTGCCGCTTTTCGAAACGATC 1674
                **    *   *   *    *  * *  * ***  * 

Lhelveticus       GGTAACGTTGAAGGTGGTCGTCAA--GTTCGTCA-----CTTAAACTTAAAGGTTGATGA 899
L.delbrueckii      GGCAACGTGGTTGGCGGCCGGCAA--GTCCGCCA-----CCTCAACCTGGAACTGTCCAA 1251
Lcasei         GGCAACGTTGTCGGTGGCCGCGAA--GTTCGGCA-----CTTGAACCTCGATATCGATAC 899
Lactococcus_lactis   GGTAATGTAGTCGGTGGTAAAGAA--GTCAAACA-----CTTGAACGTTGAGATGGACCG 1592
Rhodothermus      GAAGAC-CTGGAGGCGGCCGCCAGCCGCATGGAAGCCATCCTGAGCCATCCCGTCTACCG 1733
            *  *  * ** **   *  *   *   * * * *    *   

Lhelveticus       AATGAAGGATTTGATCATCAAGCAATTAAACAACGGCGAAGTTGTATGGTTTG---GTTC 956
L.delbrueckii      GTTCAAGGAACTGATCATCAACCAATTGAAGCAAGGCGAAGTTGTTTGGTTTG---GTTC 1308
Lcasei         TTTCAAAGCCTTGGCCGTTAAGCAGCTCAAGGCAGGCGAATCAGTTTGGTTCG---GTTC 956
Lactococcus_lactis   TTTCAAAAAATTGGCTATTGCCCAAATGCAAGCGGGCGAAACTGTCTGGTTTG---GTTG 1649
Rhodothermus      GATGCAGGTGGCTGCCCGCGGTGGCTTTCAGGAAATCATGCTGGGCTACTCCGACAGCAC 1793
             * *          * *   *   * * * *  *  

Lhelveticus       AAACGTTGTTAAGGATTCTGAACGTCGCGCTGGACT--TCTTGCCACCAATCTTTACCGC 1014
L.delbrueckii      AGACGTTTCCAAGGGCGGTGACCGGGAAGCCGGCCT--TTTGGACACTAAGATCTACCAA 1366
Lcasei         TGATGTTGGTCAGAGTTCTGATCGGCAATTGGGCAT--CATGGATACCAACATCTATAAG 1014
Lactococcus_lactis   TGACGTTGGTCAAGAATCAAACCGTTCAGCAGGACT--TTTGACAATGGATTCTTATGAT 1707
Rhodothermus      GAAAGACGGTGGCTACT-GGATGGCCAACTGGGCGCTGCACCGGGCCCAGGAGCAGCTGG 1852
             * *        * *    **              

Lhelveticus       CGTGATCAATTATTTGACG------------TTGACTTCTCAATGTCTAAGGCTGATAAG 1062
L.delbrueckii      AGAGACCAGCTTTTTGACT------------ACGACTTCTCAATGAGCAAGGCTGACCGC 1414
Lcasei         AAGGATGATCTTTTCAACA------------CCGACTTCACCATGACCAAGGCGGAACGC 1062
Lactococcus_lactis   TTTAAATCTTCATTGGATA------------TTGAATTCACACAAAGTAAGGCTGGACGT 1755
Rhodothermus      CCGAAGTATGTCTTCGCCATGGCGTGGACTTCCGGCTGTTTCACGGGCGCGGCGGTAC-T 1911
              *    **          * *       *** *   

Lhelveticus       CTTGACTCAGGCGAAAGCATGATGGACCACGCAATGGT--TATTACTGGTGTTGACAT-- 1118
L.delbrueckii      CTGGACTCAGGCGAAAGCATGATGAACCACGCCATGGT--TATCACTGCCGTTGACCT-- 1470
Lcasei         CTCGATTACGGCGAAAGCCTCATGACCCACGCAATGGT--CCTCACCGGCGTTGACAT-- 1118
Lactococcus_lactis   CTTGACTATGGCGAATCACTGATGACTCATGCCATGGT--TTTAGCGGGTGTTGATTTA- 1812
Rhodothermus      GTGGGACGTGGGGGCGGCCGCGCCAACCAGGCCATCCTGGCCATGCCGCCGGTGGTCCAC 1971
             * *   ** *       ** ** ** *    * * * **   

Lhelveticus       --CGTTGATGGCAAACCAACTAAGTGGAAGATTGAAAACTCATGGGGTGAAAAGCCAGGC 1176
L.delbrueckii      --GGTTGACGACAAGCCAACTAAGTGGAAGATCGAAAACTCATGGGGTGACAAGTCAGGC 1528
Lcasei         --TGTCGACGGCAAGCCAACCAAGTGGAAGGTTGAAAACTCTTGGGGCGACAAGGTCGGT 1176
Lactococcus_lactis   GATGCTGACGGAAATTCAACTAAATGGAAAGTTGAAAATTCTTGGGGTAAAGATGCCGGT 1872
Rhodothermus      AACGGTCGCATTCGCTTCACCGAGCAGGGCGAGGTGATCTCGTTCCGCTATGCCCTGCCC 2031
              *       ** *  *   * * ** *  * *     

Lhelveticus       TTTAAAGGCTACT-----TCGTAATGAGTGATTCATG----GTTTGACTCATTTGTATAC 1227
L.delbrueckii      TTCAAGGGCTACT-----TCGTCATGAGCGACGAATG----GTTCGACCAATTCGTTTAC 1579
Lcasei         GACAAAGGCTATT-----TTGTGGCCAGTGATTCTTG----GTTTGACGAGTTCGTTTAC 1227
Lactococcus_lactis   CAAAAAGGATATT-----TCGTTGCTTCTGATGAATG----GATGGATGAATATACTTAT 1923
Rhodothermus      GAGATCGCCCATCGCCACCTGGAGCAGATCGTCAATGCCATGCTCCGCGTGGTCGGCCTC 2091
              * *  *     *       **  * *        

Lhelveticus       CAAGCAGTTATTAACA--AAGATATTTTGCCAGAAGATCTTAAGAAGGCTTACGACGAAG 1285
L.delbrueckii      CAGGCTGTTTTGAACA--AGGCCTTCCTGCCAGAAGACGTTAAGAAGGCTTACGACGAAG 1637
Lcasei         CAAGTTGTCATCTCCA--AAAAGTACCTGTCAGCTGACTTGCAAGACGTCATCAAGAACG 1285
Lactococcus_lactis   CAAATTGTTGTCCGCA--AAGACCTTTTAAGCGAAGAAGAATTAGCTGCTTATGA----- 1976
Rhodothermus      CCGGCCGCTTCCGGCACCGATGGCACCGATCCGGCCACGCGCAACCGTCTGATGG--ACG 2149
            *   *    **        *  *            

Lhelveticus       GCAAGGATAATCCTATTCAATTATTGCCATGGGATCCAATGGGTGCTTTAGCAT--TTAA 1343
L.delbrueckii      GCAAGGAAAACCCAATCGAACTTCTGCCATGGGACCCAATGGGCGCTTTGGCTT--TCGA 1695
Lcasei         AATACGACAAACCAACCGTTCTGGCCCCATGGGATCCAATGGGTGCTTTAGCTT--CCAA 1343
Lactococcus_lactis   ---AGCAAAACCTCAA-GTTCTGCTTCCATGGGATCCAATGGGAGCCTTGGCTTAATTTG 2032
Rhodothermus      AGCTGGCTGCGCGCTCTATGCGGGCCTACCGGCGCCTGATCGATGCGCCTGACT--TCTG 2207
                  *         **  * ** * **  * *   

Lhelveticus       GTATTAA----------------------------------------------------- 1350
L.delbrueckii      CTTCTAATAGATTTGAATAGATATGAAAAACGAGTTGCATCGCGCAACTCGTTTTTTGGT 1755
Lcasei         ATAA-------------------------------------------------------- 1347
Lactococcus_lactis   TAAATTGAAACATTTAACTTTTGTTAAATGTTTTTTTATTGACTTAAAGTTCACTTCAAG 2092
Rhodothermus      GTCGTGGTACACGCGCATCACTCCGATCGACCAGATCAGCCGCCTACCCATCGCCTCGCG 2267
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      ATGTATGGAAATTTAGTGTTGAACAAAACATTGAATCACGTCTTTGGCATTCAAATGCGT 1815
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   TGTTAAAATAAAAGAATGAATATAAAAAAGGCCGCCGACTTATCAGGGATAAAAACAGAT 2152
Rhodothermus      GCCGGTCTCGCGCAGCAGCGCCCGTGAGGTAGATTTCGAAAGCCTGCGGGCCATCCCCTG 2327
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      CAGCAAAATAGCGATGTTTTGATCTGCTTTTGGCAGCCAGTCATTATTGAGGTCCACGTA 1875
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   AATATCAGATATTATGAAAGAATTGGGCTAATTCCTAAAATTGCACGGACAGAGTCTGGA 2212
Rhodothermus      GGTCTTCGCCTGGACCCAGGTCCGCTACCTGATTCCGGGCTGGTTCGGGATCGGCCAGGC 2387
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      TTTTTCCGTCCGCGTCCCCCCTTCTTCTGGCATGATCAAGGCATCCACCGTTCTCGCAGC 1935
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   ATACGAAATTTTTCAGAAGCGAATATTAGAACATTAAAATTCGTCAAACATATGAGAGAT 2272
Rhodothermus      CCTCGACGAGTTGCTCCAGACGTCGCCCGAGCATCTGGAGACGCTTCGCACCTGGTATCG 2447
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      CCTTTTTCTAAACAAGAAGTGATAAACCAGCTGTTTGTGATTCAAGTCTGTCAGCTTAGT 1995
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   GCAGGAGTGCAAGTAGAACCCTTGACACGTTATATGGTATTGGTAACTGAAGGAAATCCT 2332
Rhodothermus      ATCCTGGCCGTTTTTCCGCACCGTGCTGCAGAACGCCCAGCGCGAGATGGTCCGCGCCCG 2507
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      GTAATCACATGAAAAAAGCTTTTCCCCGCAA----------------------------- 2026
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   AATACTAAAGAATAAAGAATTGAAATTCTGAAGAGTCAAGTTGAACAATTGAGAACAGAA 2392
Rhodothermus      CCTGGAAATTGCCGCCTACTACGACCGGCTACTGGGCGACGGCCCGACGGCATTCCATCA 2567
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      ------------------------------------------------------------
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   ATTATTGAAAAACAATCTGCTTTAGATTATTTAACATTCAAAATTGAAAATTATGATGAA 2452
Rhodothermus      GATGATCGAGGAAGACTATCATCGAGCCCGGACGGCCATCCTACGCATCACCGATCAGGA 2627
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      ------------------------------------------------------------
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   GTCATGCTTCCAAGCGAAATGAATTTGAATCAAAGTTCAACAGAAACAATAAAAATTTGA 2512
Rhodothermus      GTCGTTGCTCGACCACGATCCGATCATCCGCAAATCCGTGCAGCTCCGCAACCCGTACAC 2687
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      ------------------------------------------------------------
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   AGAGGATAAGGATAAATGGAACTTCGATTATTAAAGTATTTTTGGACAGTTGCCACTGCT 2572
Rhodothermus      CGATGTGCTGAACCTGGTGCAGCTCGAGCTGATGCGGCGCATCCGATCAGGCGCCGAGGC 2747
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      ------------------------------------------------------------
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   GGGACGGTATCCAAAGCTGCTGACAGTTATATATTACACAGCCAACATTATCTAGACAAA 2632
Rhodothermus      CGATCGGGAGCCGCTCCGGCGCGCTCTGTTCCTGAGCATCAACGGGATCGCCGCCGCCAT 2807
                                          

Lhelveticus       ------------------------------------------------------------
L.delbrueckii      ------------------------------------------------------------
Lcasei         ------------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   TTAAAGAACTTGAACGAGAATTAGATACTCAGCTTTTTATGCGTTATGGGAAAAAGCTTA 2692
Rhodothermus      GCAGAGCACCGGATAGCACAAAAAAGGGCCGGCTCAGAACCGAACCTGAATTTCCGTGTT 2867
                                          

Lhelveticus       --------------------------------------------------------
L.delbrueckii      --------------------------------------------------------
Lcasei         --------------------------------------------------------
Lactococcus_lactis   TCTTGACTGAAGATGGTCAATTTCTTAAAATCAAAGCTGAAGAGATTTTACAGCTG 2748
Rhodothermus      GCACCGCGAGGCTATTGGCGGAGCGGCGGCTCCTGCTTTG---------------- 2907
                                        
PLEASE NOTE: Showing colors on large alignments is slow.
Guide Tree

(
(
(
Lhelveticus:0.11075,
L.delbrueckii:0.17369)
:0.08492,
Lcasei:0.16559)
:0.04797,
Lactococcus_lactis:0.25484,
Rhodothermus:0.73824);


Cladogram

Right-click on the above tree to see display options.
Problems printing? Read how to print a Phylogram or Cladogram.
spacer
spacer