ALINIAMENT MÚLTIPLE

A partir de les seqüències proteiques cercades al NCBI dels gens lef, pagA i CapA hem utilitzat el programa ClustalW del EBI per comparar les seqüències aminoacídiques de les proteïnes. La finalitat es veure la distància entre els diferents microorganismes que produeixen aquestes proteïnes i a la vegada observar l'aliniament de les seqüències. La distància ens servirà posteriorment per obtenir els arbres filogenètics amb el programa Tree View.

Aquests són els resultats pel que fa a l'aliniament múltiple:

 

Lef :

El major score s'obté entre microorganismes de la mateixa espècie,però diferents soques.

Hi ha certa homologia però molt puntual entre les tres seqüències.

Tot i que, si mirem las dos soques de B.anthracis sí que hi ha una gran homologia.

 

PagA :

El major score amb la nostra seqüència problema es dona amb Bacillus cereus-G9241.

Si mirem l'aliniament no hi ha casi homologia.

 

CapA:

El major score s'obté amb un Bacillus subtilis.

En aquest cas també hi ha poca homologia, només en casos puntuals.

 

 

E