FACTORS DE VIRULÈNCIA

Els factors de virulència de B.anthracis són tres proteïnes (EF+LF+PA) denominades en conjunt toxina del carbuncle i un polipèptid capsular antifagocitari, integrat per residus d'àcid polig D-glutàmic units per enllaços peptídics.

Els gens encarregats d'elaborar aquests factors de virulència es troben en dos megaplàsmids independents.

 

  1. Plàsmid px01 (181kb):

Les bactèries que perden el plàsmid, natural o artificialment, es tornen atoxigèniques i presenten menor virulència.

 

2. Plàsmid px02 (110kb):

Són responsables de la síntesi d'àcid polig D-glutàmic de la càpsula. I contribueix amb la patogenicitat permetent l'invasió dels mecanisme del sistema inmune i defensa, i així, el desenvolupament de septicèmia en organismes infectats.

Les bactèries que perden el plàsmid, deixen de sintetitzar la càpsula i presenten una virulència menor.

 

Esquema dels megaplàsmids descrits

 

 

 

Determinants de la virulència

 

EF + PA

Produeix edema

PA + LF

Produeix activitat letal

EF + LF

Inactiu

PA + LF + EF

Edema, necrosi i letal

 

 

ACTUACIÓ DE LA TOXINA:

 

Tant FL com FE tenen una estructura amb dos tipus de subunitats.

La subunitat B té la funció d'unir-se a un receptor específic en la superficie de les cèl.lules "blanc". Aquests subunitat és igual en FL i FE i s'anomena AP.

La subunitat A té activitat enzimàtica, el component tòxic i és específic per a cada toxina.

FL té activitat metaloproteïnasa i el FE té activitat adenilat-ciclasa.

Procès:

FP s'uneix al receptor ATR ( Anthrax Toxin Receptor) i posteriorment es divideix en dos fragments per una proteasa cel.lular. Un dels dos fragments anomenat PA63, polimeritza en la superfície de les cèl.lules "blanc" formant un heptàmer, que funciona com a receptor per el FE i FL.

El complexe és internalitzat per endocitosi mediada per receptor. L'interior de l'endosoma s'acidifica i això indueix un canvi conformacional del heptàmer PA63 i forma un porus en la membrana de l'endosoma. Aquest porus facilita la translocació del FL i FE al citoplasma cel.lular on exerciran la seva activitat enzimàtica.

FE amb activitat adenilat-ciclasa depenent de calmodulina, augmenta la concentració intracel.lular d'AMPc. L'activitat de l'enzim consumeix ATP intracel.lular, i pot conduir a l'inhibició de la fagocitosi en macròfags i cèl.lules polimorfonuclears.

 

 

 

 

 E