CARACTERÍSTIQUES

Bacillus anthracis és un bacil gram positiu (6-8 m m de llarg per 1 m m de diàmetre), aeròbic formador d’endospores ovalades. Inmòbil, encapsulat disposat en cadenes. El seu hàbitat és el sòl.

Les formes vegetatives sobreviuen molt poc a fora de l’hoste (animal o persona).

Les espores poden sobreviure durant dècades.

Els factors virulents de B.anthracis són les toxines que produeix i es consideren com agents que potencialment poden emprar-se com a arma biològica.

 

Formes vegetatives i espores de Bacillus anthracis

Espores de Bacillus anthracis

 

  Amb un click podràs veure el genoma complet de tres de les soques de Bacillus anthracis:

Les següents soques encara no s'han seqüenciat completament, per tant, no tenim el seu genoma complet:

 

 

 E