HISTORIA

Si hi ha una enfermetat amb història, aquesta és una d'elles, considerada com una de les cinc plagues d'Egipte i descrita per civilitzacions : Grega, Romana i Hindú.

Anthracis ve del grec, vol dir carbó.

Pollender al 1849 fou el primer en revelar la presència de cossos en forma de bacils en la sang d'animals que patien l'enfermetat coneguda com ànthrax.

Revaine al 1863, va demostrar que era essencial la presència d'aquests bacils per produir la mort de l'animal, i la va denominar Bacillus anthracis. Però no va tenir gaire èxit a nivell social fins al 1877 quan Robert Koch va fer observacions sobre la morfologia i la divisió dels bacils en sang i teixits d'animals i va desenvolupar tècniques que li van permetre demostrar la producció d'espores a partir de bacils i de bacils a partir d'espores. I finalment va aconseguir reproduir els símptomes de l'enfermetat.

Així que gràcies als experiments de Koch es va poder desenvolupar la teoria de l’origen de bacteria i enfermetat.

Al 1881 Pasteur va ser el primer en desenvolupar una vacuna efectiva contra l’enfermetat, comprovant que no totes les soques d’àntrax eren igual de virulentes, va injectar una soca benigna i posteriorment la virulenta. Els resultats varen ser que l’animal no desenvolupava l’enfermetat, i per tant, havia quedat inmunitzat.

 

  Amb un click podras veure la TAXONOMIA de Bacillus anthracis.

 

 

 

Robert Koch Louis Pasteur

 

 

 E