BACILLUS ANTHRACIS

PRESENTACIÓ

-> Historia

-> Característiques

MALALTIA

FACTORS DE VIRULENCIA 

PATOGENIA SOTA BLAST

ALINIAMENT MÚLTIPLE

FILOGENIA

CONCLUSIONS

BIBLIOGRAFIA