CONCLUSIONS

 

El fet de que Bacillus anthracis sigui una malaltia mortal en molts dels casos, és degut tant a la seva dificil detecció com per la seva toxina, part de la qual ha sigut estudiada en aquest treball. Hem pogut veure que el factor letal i el protector d'antígen que excreta B.anthracis sols es troba en microorganismes de l'especie B.anthracis. Pel que fa a la proteïna formadora de la càpsula hem obtés resultats positius per altres microorganismes, això ens diu que no és exclusiu de la nostra bacteria estudiada.

Tot això ens pot reforçar la nostra teoria de que els factors realments necessaris pel "dany" siguin el factor letal i el protector d'antígen, i que la resta col·laboren en la virulència d'aquest patògen.

Si trobessim una soca de B.anthracis sense aquesta toxina, seria capaç de colonitzar? Doncs segurament sí, però seria capaç d'induir virulència? Doncs aquest seria un bon punt d'inflexió a l'hora d'establir nous protocols terapèutics (tal i com s'estan estudiant) com possibles vacunes amb inhibidors d'aquests dos factors de virulència o amb soques atenuades mutants per aquestes dues toxines.

 

 Link: VACUNES en desenvolupament

 

 

E