L'anàlisi genòmic comparatiu ens pot ajudar a entendre millor les propietats biològiques i les diferencies filogenètiques entre aquests virus.

Els herpesvirus d’aus comprenen un ampli rang de patógens i infecten gran varietat d’hostes.
Fins ara, només laryngotracheitis virus (ILTV) (iltovirus), els virus semblants als de la malaltia de Marek (Mardivirus) i els herpesvirus tipus I psittacid (de gènere no assignat) són classificats com a membres de la subfamília d’aus Alphaherpesvirinae per el comitè internacional en taxonomia de virus.

 

Objectiu

A la part de genoma es presenta la seqüència dels dos virus, que pot ser util per fer estudis per avaluar expressió i analitzar la funció dels gens vírics.

Mitjançant l’anàlisi dels dos genomes, podem veure les diversitats entre els herpesvirus que es troben tant relacionats i demostrar que els dos que volem comparar (PsHV-1 i ILTV) formen una classe única d’alfaherpesvirus filogenèticament i per tant, per mitjà de l'analisi filogenètic podem diferenciar-los en diverses subfamílies dins la família dels herpesvirus.