LES TRANSPOSASES MARINER Hsmar1 i Hsmar2

 

PÀGINA PRINCIPAL

 

OBJECTIUS

 

INTRODUCCIÓ
Els transposons

 

ANÀLISI BIOINFORMÀTIC, RESULTATS I DISCUSSIÓ

 

CONCLUSIONS

 

BIBLIOGRAFIA

 


I ELS TRANSPOSONS... QUÈ SÓN?

Els transposons són seqüències de DNA que poden migrar a diferents posicions del genoma d’una cèl·lula, transportant així material genètic entre loci cromosòmics, en un procés anomenat transposició.

 

                                  QUÈ EN SABEM...?

En quins organismes vius es troben?

N'hi ha en humans?

Quina funció biològica tenen?

Han participat en l'evolució genòmica?

 

 Clica AQUÍ per trobar les respostes!!

 

 

 

Pàgina web dissenyada per: Elisenda Casanelles Abella