LES TRANSPOSASES MARINER Hsmar1 i Hsmar2

OBJECTIUS

 

PÀGINA PRINCIPAL

 

OBJECTIUS

 

INTRODUCCIÓ
Els transposons

 

ANÀLISI BIOINFORMÀTIC, RESULTATS I DISCUSSIÓ

 

CONCLUSIONS

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

 1. Introduir-nos breument en el món dels transposons i conèixer les característiques de les transposases del nostre estudi Hsmar1 i Hsmar2

 

 

 2. Anàlisi bioinformàtic de les transposases Hsmar1 i Hsmar2 i discussió dels resultats trobats

 

 

 3. Exposar les conclusions finals

 

 

 

 

Tornar a la pàgina principal