Amunt

 

Objectius del treball

 • Oferir una visió sucinta i limitada a les possibilitats de temps i recursos, de quines són les variables recollides en la bibliografia més influients en el procés d’envelliment (genètiques i no genètiques)
 • Buscar en la bibliografia quins són els gens candidats en el procés d'envelliment estudiats en models com el ratolí i analitzar quin grau de conservació presenten en la filogènia
 • Analitzar la similitud entre gens estudiats en animals model i gens presents en l'home (i si existeixen) i altres espècies
 • Analitzar quines espècies tenen més similitud en aquests gens i la distància entre elles

Què significa envellir?

Si busquem el concepte "aging" al diccionari mèdic del Medline ens diu: "to become old : show the effects or the characteristics of increasing age, show the effects or the characteristics of increasing age", per tant el concepte "aging" que es podriem traduïr com "envellir", ens parla de temps acumulat per un objecte i d'un fenotip associat a aquest increment en edat.

L' envelliment es troba relacionat de forma exponencial amb la mortalitat i origina canvis fisiològics i incrementa la susceptibilitat a patir certes malalties que en conjunt redueixen la viabilitat de l'individu.

Alguns d'aquests canvis són: disminució de la fecunditat, pèrdua gradual de pes i altura deguda a la pèrdua de massa muscular i òssea, taxa metabòlica disminuida, baix temps de reacció, pèrdua de memòria, disminució activitat sexual, pèrdua d'audició, olfacte, visió, efectivitat renal, pulmonar, immune, pèrdua capacitat per fer exercici físic, canvis endocrins...

Per més informació dels canvis relacionts amb l'edat i de les patologies relacionades mirar: MedlinePlus Medical Encyclopedia i Wikipedia (envelliment humà).

 

Què ens pot aportar la investigació del procés d'envelliment?

 

 1. Informació sobre els procesos d'envelliment ens pot donar les claus per evitar o pal·liar malalties degeneratives i pròpies de l'edat
 2. Camp de proves per estudiar relacions entre diferents gens i el fenotip. Aquest coneixement podria servir per altres posteriors investigacions.
 3. Camp d'assaig de sistemes informàtics i matematics per analitzar sistemes complexos
 4. Camp de proves de farmacologia i enginieria genètica
 5. Explicar les diferències de longevitat entre les diferents espècies
 6. Determinar la importància de les variables genètiques i ambientals en el procés d'envelliment
 7. Descobrir sistemes per frenar o aturar l'envelliment i si aquests són viables en humans