Treball pràctic

Contingut Format de presentació Criteris d'evaluació

Continguts

Els temes dels treballs són oberts però com a mínim han de contenir:

·         Introducció general al tema

·         Definició de una hipòtesi (o problema) biològica que es pugui tractar amb eïnes bioinformàtiques

·         Justificació raonada de les eïnes que s'utilitzaran

·         Interpretació adïent dels resultats de les anàlisis

·         Revisió bibliogràfica (amb els enllaços corresponents).

El treball ha de reflectir que l'alumne ha adquirit les habilitats en varies de les eïnes bioinformàtiques introduïdes al llarg del curs: cerca d’informació bibliogràfica, cerques a les bases de dades moleculars, cerca de similtud amb els algorismes corresponents, comparació i alineament de seqüències, anàlisi de genomes i de filogènies, etc.

Format

EL format del treball de curs serà el d’una pàgina Web. Per tal de que la navegació pel treball sigui fàcil i clara seria molt útil que: (1) estigui tot contingut en una carpeta amb el nom de l’alumne (inical nom+1er cognom); (2) a la carpeta s’hi trobi en primer lloc el fitxer d'entrada principal al treball amb el nom: index.htm; (3) totes les adreces o connexions siguin sempre relatives a fitxers (podeu consultar aquesta qüestió a www.teacher.org/Espanol/4-Direcciones.htm).

 

 

Estructuració i valoració dels treballs

·        Introducció: 2,00

·        Objectius: 1,00

·        Anàlisi i Resultats: 3,00

·        Discussió i Conclusions: 2,00

·        Bibliografia: 1,00